Dnes je 4.December 2022, meniny má Oldrich, zajtra Barbora

Príhovor starostu obce

starosta obce Alexander Takács

Rok narodenia: 1953

Vzdelanie: 
Stredná  priemyselná  škola strojnícka s  vyučovacím jazykom maďarským-Košice

Zamestnanie:  
EVO Vojany–technik výroby

Záľuby:   šport, hudba

 

 

Milí priatelia,

dovoľte mi v mene všetkých obyvateľov obce Ptrukša, i v mene svojom, Vás čo najsrdečnejšie pozdraviť.

Na svete sú tisícky obcí väčších, či menších, v mnohom navzájom si podobných, no súčasne každá je neopakovateľným originálom. Žije svojim vlastným životom, deň za dňom píše stránku po stránke do knihy svojich dejín.Tak je to aj v Ptrukši, ktorá je domovom pre vyše 500 obyvateľov, ktorí tu napĺňajú novodobú mozaiku histórie obce.

Aj keď Ptrukša vo svojich dejinách nebola veľkým politickým a hospodárskym centrom, prostredníctvom schopných a obetavých ľudí vždy v každom období vytvárala spoločenské a materiálne podmienky potrebné pre jej rozvoj.

Dôkazom toho, že na mape Európy, ba i sveta sme sa nestratili, ale naopak,  obec vykročila rozhodným a ráznym krokom v ústrety tretiemu tisícročiu je aj táto nová Web stránka obce Ptrukša. Web stránka obce má za úlohu prispieť k lepšej informovanosti občanov i návštevníkov. Verím, že splní svoj účel a bude pre všetkých zdrojom potrebných informácií a údajov.

A TO NIE JE MÁLO !

Tak vykročte i Vy, navštívte našu obec a cíťte sa v nej čo najlepšie.

Dovidenia v obci Ptrukša !

Starosta obce Ptrukša : Alexander Takács

  

vlajka

Reklamný panel

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Modernizácia VO v ob ci Ptrukša

Separovaný zber

separovany zber

© 2009 Obec Ptrukša, všetky práva vyhradené.

Created & designed by VJCOM. Sponzored by MAtrix