Dnes je 4.December 2022, meniny má Oldrich, zajtra Barbora

Základná škola

            Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Slemenciach bola založená v roku 1886. Výuka v maďarskom jazyku prebiehala až do roku 1945, do vyhlásenia Košického vládneho programu, v zmysle, ktorého boli školy s vyučovacím jazykom maďarským v  Československu preorganizované na školy so slovenským vyučovacím jazykom.

1. septembra 1950 opäť začalo prebiehať vyučovanie v maďarskom jazyku. V školskom roku 1964/65 sa otvorila aj družina, záujmové krúžky a škola sa začala zapájať do študijných súťaží.

Zmeny v roku  1989 priniesli  aj zmeny v živote našej školy.  Stala sa demokratickejšou, pedagogickí pracovníci získali viac voľnosti, mohli tak rozvíjať svoju kreativitu v učebných procesoch. Zaviedla sa výuka  anglického jazyka a náboženstva.

V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom sa stala obec, ktorá vo veľkej miere prispela k zmenám zovňajšku i vnútra tohto zariadenia.

V školskom roku 2005/2006 na podnet vtedajšieho  riaditeľa školy došlo k pomenovaniu školy. V súčasnosti  nesie názov Základná škola Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským.

Skola1

Chod našej školy zabezpečujeme 12 členným kvalifikovaným učiteľským zborom , 1 hospodársko-administratívnou  pracovníčkou, 2 kuchárkami a  3 technickými   zamestnancami. Momentálne naše zariadenie navštevuje  130 žiakov, ktorí  k  nám prichádzajú aj z okolitých obcí Ptrukša, Budince, Ruská a Kapušianske Kľačany.  Za tento  nízky  počet  žiakov vďačíme  nízkej pôrodnosti v regióne.

Čo sa týka investíčných projektov, ktoré boli zrealizované, možno spomenúť napríklad výmenu strechy, výmenu okien  či rekonštrukciu hygienických zariadení.

Vedenie školy pokladá za dôležitý fakt, že škola je miestom kde žiaci trávia takmer celý deň a tak je nutné , aby sa v nej deti dobre cítili a aby  sa do školy tešili. Naše učebné miestnosti sú vkusne dekorované, prispôsobené  ročnému  obdobiu, sviatku, významnej udalosti atď.

Dôraz kladieme  na prácu v ročníkoch 1-4, ktorá tvorí  základ celkového vývoja dieťaťa po všetkých stránkach tak intelektuálnej ako aj umeleckej, pohybovej atď. Vysokú úroveň výuky však udržiavame aj v ročníkoch 5-9, ktorá je predpokladom pre ďalšie štúdium. Vo veľkej miere sa snažíme rozvíjať  talent detí  a to hlavne rôznymi súťažami, záujmovými krúžkami, v prípade potreby zabezpečujeme aj individuálne doučovanie.  atď.

V našom zariadení funguje, družina zabezpečujúca poobedňajší pobyt žiakov nižších ročníkov, kde sa deti pripravujú na vyučovanie, robia si domáce úlohy, učia sa ako sa správne učiť a popri tom majú možnosť hrať a zabávať sa. 

Rozvoj záujmov detí zabezpečujeme v rámci krúžkov – literárneho krúžku, krúžku ochrany prírody, krúžku šikovných rúk, tanečného krúžku, krúžku výpočtovej techniky a turistického krúžku.

Skola5

Škola každoročne organizuje kultúrne podujatia, z ktorých možno spomenúť –

Slávnostné otvorenie školského roka, Vianočné oslavy, Mikuláš, Mikulášske trhy, Valentínska oslava, Fašiangy, Turice,  atď.

Skola17

Naším cieľom je, aby bola naša škola na vysokej úrovni, celoštátne uznávaná, aby  naši bývalí žiaci spomínali  na roky strávené v tomto zariadení s dobrým pocitom a aby sa  radi vracali aj ako prípadní kolegovia.

Reklamný panel

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Modernizácia VO v ob ci Ptrukša

Separovaný zber

separovany zber

© 2009 Obec Ptrukša, všetky práva vyhradené.

Created & designed by VJCOM. Sponzored by MAtrix