Dnes je 4.December 2022, meniny má Oldrich, zajtra Barbora

Separovaný zber

Harmonogram zberu na rok 2022


Úroveň vytriedenia odpadov ( ÚVKO) v roku 2021


Systém triedeného zberu odpadov v roku 2021


Úroveň vytriedenia odpadov (ÚVKO) v roku 2020
Úroveň vytriedenia odpadov (ÚVKO) v roku 2019


Harmonogram zberu na rok 2021
Harmonogram zberu na rok 2020
Harmonogram zberu na rok 2018
Harmonogram zberu na rok 2017
Harmonogram zberu na rok 2016
Harmonogram zberu na rok 2015
Harmonogram zberu na rok 2014
Harmonogram zberu na rok 2013

 

 

Separovanie odpadu povinne vyžaduje zaviesť zákon o odpadoch (č. 223/2001 Z.z.) od roku 2010, v opačnom prípade bude štát uplatňovať značné sankcie voči mestám a obciam, a teda vlastne voči občanom. Vzhľadom na to, že zavedenie separovaného zberu je časovo a finančne náročné bolo potrebné s ním začať čo najskôr a na jeho realizáciu pripraviť obyvateľov a peniaze.

Odpad je všetko čoho sa v domácnosti zbavujeme, pretože to nepotrebujeme. Niekto si myslí že vhodením odpadu do smetnej nádoby problém vyriešil a že odvozom odpadu odpad zmizol. Na každý výrobok je potrebná surovina a energia, ktorá sa získava z prírody. Tieto zdroje sú však obmedzené. Niektoré sú neobnoviteľné (ropa pre výrobu plastov, ruda pre výrobu kovov) iné sa obnovujú len pomaly (drevo na výrobu papiera). Napriek tomu denne vyhadzujeme veľké množstvo odpadu, ktoré by sme mohli použiť na recykláciu.

Odpady nezmiznú sú tu a je treba hľadať spôsoby na riešenie problémov s nimi spojených.

Pod pojmom separovaný zber rozumieme zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Okrem toho separácia zahŕňa triedenie (rozdeľovanie) komunálneho odpadu na jednotlivé oddelené recyklovateľné zložky (sklo, plasty, papier, kovové obaly,...), lisovanie a odovzdanie na recykláciu zmluvným spracovateľom. Pri separovanom zbere sa nepotrebná, vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je možno recyklovať - opäť použiť. Týmto spôsobom sa zmenšuje množstvo odpadov ukladaných na skládky a teda aj množstvo skládok, ktoré bude potrebné v budúcnosti vybudovať. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu (druhotnej suroviny) je niekoľkokrát lacnejší, rýchlejší a hlavne šetrnejší k životnému prostrediu, ako jeho likvidácia na skládkach alebo v spaľovniach. Takže chránime životné prostredie a zároveň aj šetríme. Separovaním odpadov môžeme prispieť k zníženiu nákladov na uloženie odpadov na skládke.

Reklamný panel

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Modernizácia VO v ob ci Ptrukša

Separovaný zber

separovany zber

© 2009 Obec Ptrukša, všetky práva vyhradené.

Created & designed by VJCOM. Sponzored by MAtrix