Obec Ptrukša


Dnes je 4.December 2022, meniny má Oldrich, zajtra Barbora

REFERENDUM

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

 

 

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.


INFORMÁCIA PRE VOLIČA


 

Verejná vyhláška

 

Nabíjacia stanica pre elektromobily

Jazdím ekologicky s podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky


Obec Ptrukša realizovala výstavbu verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily. Nabíjacia stanica  Compleo Pro Plus, wallbox s výkonom 2x22kW je nainštalovaná na vonkajšej stene budovy obecného úradu a je zapojená na roamingovú platformu HUBJECT. Stanica je vybavená dvomi zásuvkami T2. Autentifikácia zákazníka je možná aplikáciou eCarUp a RFID kartou. Platba za službu je možná ad hoc payment systémom umožňujúcim platbu za službu aj neregistrovaným zákazníkom (nediskriminačný prístup) a  membership payment systémom pre registrovaných zákazníkov poskytovateľa služby.

 

 

 

 

 

CENNÍK RYBÁRSKYCH LÍSTKOV - PALAGČA

Cenník rybárskych lístkov na jazierku Palagča

 

Deti vo veku do 15 rokov a dospelí nad 65 rokov

Bydlisko:

Obdobie:

Cena:

Poznámka :

Obyvatelia obce Ptrukša a deti, ktorých starí rodičia sú obyvateľmi obce

Denný lístok

4 €/ deň

Možnosť použitia jedného háčika resp. 1 udice,

možnosť odnesenia 1 ks ryby nad 0,5 kg – nemôže to byť amur

 

Veková kategória 15 - 65 rokov

Bydlisko:

Obdbie: Cena: Poznámka:
Obyvatelia obce Ptrukša Denný lístok

8 €/ deň

Možnosť použitia 2 háčikov resp. 2 udíc,  možnosť odnesenia 1 ks ryby nad 0,5 kg– nemôže to byť amur

 

Sankcie:

  1. Úhrada na mieste -  5 násobok neuhradenej platnej tarify
  2. V prípade priestupkového konania – platným zákonom stanovené sankcie

 

 

Vysvetlivky:

a,) 1 deň =   od 4,00 do 23,00 hodín

 

 

Horgászati díj a PALAGCSA tó egész területére

Gyerekeknek 15 éves korig és a  65 évesnél idősebb felnőttek részére:

 

Lakhely:

Időszak:

Díj:

Megjegyzések :

Szirénfalvi lakosok és azon gyerekek akiknek a nagyszülei szirénfalvi lakosok

Napi engedély

4 €/nap

1 drb horgot használhat ,

1 drb nemes halat 0,5 kg – on felűl ingyen elvihet -  ez azonban nem lehet amúr

A haltartóban csak 1 drb. nemes hal lehet!

 

 

15  ÷  65 éves felnőttek részére:

 

Lakhely:

Időszak:

Díj:

Megjegyzések :

Szirénfalvi lakosok

Napi engedély

8 €/ nap

2 drb horgot használhat ,

1 drb nemes halat 0,5 kg – on felűl ingyen elvihet - ez azonban nem lehet amúr

A haltartóban csak 1 drb. nemes hal lehet!

 

 

Büntetések :

a,) Helyszinen kifizetve :    a  hivatalosan be nem fizetett összeg ötszöröse

 

b,) Kihágási eljárás esetén a törvényben előírt szankciók lesznek    érvényesítve !!!!!

 

Magyarázat :

 

a,) 1 nap =  04,00 órától    23,00 óráig

 

 

ENI HUSKROUA 2014-2020

 

ODPADY

 

Odstúpenie oznámenia o strategickom dokumente Územný plán obce Ptrukša

 

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ ZADANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PTRUKŠA

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PTRUKŠA

 

Oznámenie RVPS Michalovce - Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce

OZNAM

Chovatelia ošípaných v obci Ptrukša sú povinní nahlásiť každú uhynutú alebo chorú ošípanú a domácu zabíjačku na telefónne číslo : 056 687 0411; 0918 409 458
Taktiež platí prísny zákaz premiestňovania ošípaných bez povolenia RVPS MICHALOVCE
V prípade nenahlásenia chovateľovi hrozí pokuta do výšky 1000 Eur podľa paragrafu 48 ods.5 písm.a Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
Povinnosť platí až do odvolania.

NAGYMIHÁLYI REGIONÁLIS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉG

KÖZLEMÉNY

Értesítjük a Nagymihály-i járási községek sertéstenyésztöit,hogy minden elhúllott és beteg sertést , ezenkívül a sertésvágást kötelesek jelenteni az alábbi telefon.számra :056 6870411,0918 409 458.
Tilos az állatok áthelyezése a Nagymihály-i Regionális Állategészségügyi Felügyelöség engedélye nélkül.
Ezen kötelesség elmulasztása esetén a tenyésztö 1000 Euróig terjedö pénzbírsággal büntethetö az állatgyógyászati ellátásról szóló 39/2007 sz.törvény 48.cikke 5.bekezdésének a) pontja alapján.
A fenti kötelesség betartása a visszavonásig érvényes.

 

Strana 1 z 5

«ZačiatokPredošlý12345NasledujúcaKoniec»

Reklamný panel

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel
Modernizácia VO v ob ci Ptrukša

Separovaný zber

separovany zber

© 2009 Obec Ptrukša, všetky práva vyhradené.

Created & designed by VJCOM. Sponzored by MAtrix