Obec Ptrukša


2022. December 4., Ferenc névnapja, holnap Borbála, Barbara névnapja

Általános érvényű rendeletek - 2018

1/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch

3/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov

4/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u

5/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov

6/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce

7/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša

8/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša

9/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci

10/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

11/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša

12/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách

13/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša

14/2018 - Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ptrukša

15/2018 - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16/2018 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ptrukša č. 16/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

ROZPOČET 2018

 

Általános érvényű rendeletek - ARCHÍV

Archív 2017:

1/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch

3/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov

4/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u

5/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov

6/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce

7/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša

8/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša

9/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci

10/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

11/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša

12/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách

13/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša

14/2017 - Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ptrukša

15/2017 - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ptrukša č. 16/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

17/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ptrukša č. 17/2018 o chove včiel

ROZPOČET 2017

Archív 2016:

1/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch

3/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov

4/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u

5/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov

6/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce

7/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša

8/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša

9/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci

10/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

11/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša

12/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách

13/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša

14/2016 - Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ptrukša

15/2016 - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ROZPOČET 2016

Archív 2015:

1/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch

3/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov

4/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u

5/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov

6/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce

7/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša

8/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša

9/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci

10/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

11/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša

12/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách

13/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša

14/2015 - Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ptrukša

 

ROZPOČET 2015

Archív 2014:

1/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch

3/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov

4/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u

5/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov

6/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce

7/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša

8/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša

9/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci

10/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

11/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša

12/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách

13/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša

Programový ROZPOČET 2014

 

Archív 2013:

1/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch

3/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov

4/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u

5/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov

6/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce

7/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša

8/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša

9/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci

10/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

11/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša

12/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách

13/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša

ROZPOČET 2013

PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2013 - 2015

 

Archív 2012:

1/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch

3/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov

4/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u

5/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov

6/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce

7/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša

8/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša

9/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci

10/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

11/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša

12/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách

13/2012 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša

ROZPOČET 2012

ROZPOČET 2013 - NÁVRH

 

 

Reklámtábla

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Modernizácia VO v ob ci Ptrukša

Szelektív hulladékgyűjtés

separovany_zber

© 2009 Obec Ptrukša, všetky práva vyhradené.

Created & designed by VJCOM. Sponzored by MAtrix