Štatút obce a rokovací poriadok

Štatút obce Ptrukša
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva