Zápisnice z rokovania

ZÁPISNICA č.06/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 01.12.2020

ZÁPISNICA č.05/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 10.09.2020

ZÁPISNICA č.04/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 28.07.2020

ZÁPISNICA č.03/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 03.07.2020

ZÁPISNICA č.02/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 31.03.2020

ZÁPISNICA č.01/2020 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 18.02.2020

ZÁPISNICA č.01/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 08.05.2019
ZÁPISNICA č.02/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 19.06.2019
ZÁPISNICA č.03/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 23.10.2019

ZÁPISNICA č.04/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 16.12.2019

ZÁPISNICA č.01/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 23.04.2018
ZÁPISNICA č.02/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 28.06.2018
ZÁPISNICA č.03/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 10.10.2018
ZÁPISNICA č.04/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 23.11.2018
ZÁPISNICA č.05/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 12.12.2018

ZÁPISNICA č. 01/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 24.04.2017
ZÁPISNICA č. 02/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 22.06.2017
ZÁPISNICA č. 03/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 24.10.2017
ZÁPISNICA č. 04/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 19.12.2017

ZÁPISNICA č. 01/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 29.04.2016
ZÁPISNICA č. 02/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 10.10.2016
ZÁPISNICA č. 03/2016 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 09.12.2016

ZÁPISNICA č. 01/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 15.04.2015
ZÁPISNICA č. 02/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 12.05.2015
ZÁPISNICA č. 03/2015 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 07.12.2015

ZÁPISNICA č. 01/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 03.04.2014
ZÁPISNICA č. 02/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 12.08.2014
ZÁPISNICA č. 03/2014 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 13.12.2014

ZÁPISNICA č. 01/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 27.03.2013
ZÁPISNICA č. 02/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 04.06.2013
ZÁPISNICA č. 03/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 28.10.2013
ZÁPISNICA č. 04/2013 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 12.12.2013

ZÁPISNICA č. 01/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 20.03.2012
ZÁPISNICA č. 02/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 29.06.2012
ZÁPISNICA č. 03/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 29.10.2012
ZÁPISNICA č. 04/2012 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 16.12.2012

ZÁPISNICA č. 01/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 22.04.2011
ZÁPISNICA č. 02/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 25.06.2011
ZÁPISNICA č. 03/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 30.09.2011
ZÁPISNICA č. 04/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 10.12.2011

ZÁPISNICA č. 01/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 04.03.2010
ZÁPISNICA č. 02/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 24.03.2010
ZÁPISNICA č. 03/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 15.06.2010
ZÁPISNICA č. 04/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 13.08.2010
ZÁPISNICA č. 05/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 21.08.2010
ZÁPISNICA č. 06/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 11.11.2010
ZÁPISNICA č. 07/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 15.12.2010

ZÁPISNICA č. 01/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 19.2.2009
ZÁPISNICA č. 02/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 27.5.2009
ZÁPISNICA č. 03/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 3.7.2009
ZÁPISNICA č. 04/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 16.9.2009
ZÁPISNICA č. 05/2009 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ptrukši zo dňa 15.12.2009