SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
SK HU
A
A
A

VZN - Zrušené

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
5.2.2023
10/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 10/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
5.2.2023
11/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 11/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša
5.2.2023
12/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 12/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách
5.2.2023
13/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 13/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša
5.2.2023
14/2015 - Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 14/2015 - Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ptrukša
5.2.2023
1/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 1/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5.2.2023
2/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 2/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch
5.2.2023
3/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 3/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov
5.2.2023
4/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 4/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u
5.2.2023
5/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 5/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov
5.2.2023
6/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 6/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce
5.2.2023
7/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 7/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša
5.2.2023
8/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 8/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša
5.2.2023
9/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 9/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci
5.2.2023
10/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 10/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
5.2.2023
11/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 11/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša
5.2.2023
12/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 12/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách
5.2.2023
13/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 13/2014 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša
5.2.2023
Programový ROZPOČET 2014
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov Programový ROZPOČET 2014
5.2.2023
1/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 1/2013 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Prílohy
091af_1-2013.pdf
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ptrukša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Št: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Pi: 8.00 - 12.30