SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
SK HU
A
A
A

VZN - Zrušené

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
5.2.2023
3/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 3/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov
5.2.2023
4/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 4/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u
5.2.2023
5/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 5/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o vymedzenie miesta na vylepovanie volebných a iných plagátov
5.2.2023
6/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 6/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce
5.2.2023
7/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 7/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území obce Prukša
5.2.2023
8/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 8/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ptrukša
5.2.2023
9/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 9/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o verejnom poriadku v obci
5.2.2023
10/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 10/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
5.2.2023
11/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 11/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša
5.2.2023
12/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 12/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o menších obecných službách
5.2.2023
13/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 13/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o povodňový plán záchranných prác obce Ptrukša
5.2.2023
14/2017 - Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 14/2017 - Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ptrukša
5.2.2023
15/2017 - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 15/2017 - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5.2.2023
16/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ptrukša č. 16/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 16/2017 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ptrukša č. 16/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
5.2.2023
Záverečný účet za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov Záverečný účet za rok 2017
5.2.2023
Výročná správa za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov Výročná správa za rok 2017
5.2.2023
1/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 1/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5.2.2023
2/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 2/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o správnych poplatkoch
5.2.2023
3/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 3/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o držaní psov
5.2.2023
4/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov 4/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Ptrukša o spôsob platenia úhrady za poskytnutú o p a t r o v a t e ľ s k ú s l u ž b u
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ptrukša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Št: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Pi: 8.00 - 12.30